Активната ни работа в сферата на проектирането през последните 14 г. ни позволи да имаме обективен поглед върху реалния процес на строителство. Клиентите ни често се сблъскваха с невъзможността да намерят честни условия за реализиране на съвместните ни проекти, както и с неизвестността дали сградите ще бъдат изпълнени спрямо качеството и характеристиките, заложени в проектите или в срок. Това създава проблеми не само за инвеститорите, но и за нас, тъй като ние се чувстваме емоционално ангажирани с всеки един наш проект. Така естествено дойде идеята да предложим на нашите клиенти пълна реализация на проектите, при честни условия, пълна ангажираност на проектантския екип, проследяване на всички детайли и особености и своевременна реакция от наша страна при всяка една необходимост от промяна.


Имате нужда от помощ ? Свържете се с нас!